Napište nám!

KONTAKT:   800 100 586     n-a@n-a.cz

Jsme na Youtube a nově i na Instagramu!

FIRMA
dobrá káva pro lepší výkon
DOMÁCNOST
nejlepší káva u vás doma
HORECA
pro hotel či restauraci
Zaregistrujte se do našeho newsletteru.
SPECIAL

Profesionální řešení vynikající kávy pro Vaši restauraci / hotel

Profesionální řešení pro Vaši restauraci

VYNIKAJÍCÍ KÁVA

Upozornění

Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Seznam alergenů naleznete zde.

Obchodní podmínky Nápojová Ambulance
NA_logo_white 1

Objednávka

Po potvrzení závazné objednávky. Touto kupní smlouvou se objednané zboží prodává kupujícímu.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

 • Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Dodací podmínky

Zboží většinou expedujeme týž nebo následující den po obdržení objednávky, maximálně však do 3 dnů. Při platbě na proforma fakturu je tato doba stejná, ale začíná běžet po připsání platby na náš účet.
Po expedici je zboží předáno expresní službě PPL, která je dle obchodních podmínek doručí na uvedenou dodací adresu během následujících 48 hodin. Naše společnost nemůže přebírat zodpovědnost na zpoždění dodávky vinou expresní služby anebo uvedení chybné dodací adresy či kontaktních údajů.

Způsob dodání

Objednané zboží odesíláme na dobírku nebo ho můžete po dohodě vyzvednout na naší kamenné provozovně na adrese Gorkého 1772, 530 02 Pardubice.

Poštovné

Dobírku (včetně dopravy) účtujeme ve výši 208,- Kč včetně DPH. Při vyzvednutí na naší provozovně Gorkého 1772, 530 02 Pardubice neúčtujeme poštovné ani balné.

- vzhledem k aktuální situaci je možnost platby dobírkou zrušena

Balné

Balné neúčtujeme.

Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele

(neplatí pro obchodní partnery využívající pro odběr IČO - odběry se řídí obchodním zákoníkem)

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu n-a@n-a.cz  s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, III) na dodávku spotřebního zboží (jako např. baterie a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. IV) na zboží pořízené na leasing či splátky.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze informační a ilustrativní charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Příspěvek na recyklaci

Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení.

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak budou muset finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

V našem obchodě jsou k ceně zboží příspěvky na recyklaci již započítány. Proto Vám nebudeme účtovat další částku k ceně nákupu.

Záruční podmínky

Tento reklamační řád je platný od 1. března 2009.

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o., 1.máje 476/53, 460 07 Liberec (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo od dopravce souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Záruční podmínky

Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a je povinen všechny zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady je třeba reklamovat u příslušné přepravní společnosti ihned po zjištění.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží (platí pouze pro bezkontaktní prodej). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu provozovny společnosti NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o., Gorkého 1772, Pardubice, 530 02 popřípadě osobně doručit na prodejnu. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, přičemž za standardní je považován bankovní převod na účet kupujícího. Částka je poukázána vždy po podepsání dobropisu zákazníkem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo na objednávku pro jeho osobu, pokud takové zboží dodavatel běžně nevede na svém skladě, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,


Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o., projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o., Gorkého 1772, Pardubice, 530 02 - autorizované servisní středisko.

Kupující může vadné zboží na vlastní náklady zaslat přepravní službou na adresu provozovny; za provozovnu se nepovažuje sídlo společnosti. Balík musí obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Nekompletní zásilka nebude přijata do reklamačního řízení a tím pádem ani do zákonem stanovené lhůty 30ti dnů pro vyřízení reklamace. Přepravu zpět k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek 400,- Kč a zboží bude na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Je-li zboží vadné ihned po dodání a kupující reklamaci uplatní do třech pracovních dnů od převzetí, a pokud to charakter zboží a vady umožní, může být oprávněná reklamace vyřízena přednostně dle dohody s kupujícím.

Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené, musí kupující vadu reklamovat okamžitě. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných komponent s jinými komponenty.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále záruka zaniká a nevztahuje se na poškození vzniklá

 • mechanickým poškozením zboží
 • odstraněním štítků se sériovými čísly
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží, které bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem.......)
 • elektrickým přepětím (viditelné poškození spálením součástky nebo její části)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 • při používaní neoriginálního spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu
 • poškození přírodními živly
 • zapojením do el. sítě neodpovídající ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím. Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale jiný výrobek (např. příslušenství), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace třetích osob, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a po dohodě i případné uvedení do funkčního stavu.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 a tímto reklamačním řádem.

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem, krátkodobě používané, nekompletní, rozbalené, použité pro prezentaci.....) může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců dle §626 zákona č. 40/1964 Sb.

Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace spotřebního materiálu je nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo lepšími parametry . V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

V případě 3 stejných opakovaných vad na zboží má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno do reklamace přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2007. Reklamační řád je zpracován s ohledem na zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. Tento zákon stanoví veškeré bližší podrobnosti, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zmíněny.

Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží.

Společnost NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o., 1.máje 476/53, 460 07 Liberec si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.


NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o.
1.máje 476/53
460 07 Liberec

Tel.: (+420) 466 310 114

IČ: 64051358
DIČ: CZ64051358

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


O prodejci
Kontakt