ZERO DRINK - ochranný pracovní nápoj

ZERO DRINK - ochranný pracovní nápoj

NOVINKA NA TRHU

Ochranný nápoj v prášku, středně mineralizovaný, s vitamíny a minerálními látkami, se sladidly, bez cukru. S vysokým obsahem vitamínů a minerálů.

Pitný režim na pracovišti. Jaké má ze zákona zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů?

Zejména při velkých vedrech je pro lidský organizmus velmi důležité, aby dostával pravidelný přísun tekutin. Pokud se jedná o pracovní poměr, měl by každý zaměstnavatel vědět, že je jeho zákonnou povinností poskytnou všem svým zaměstnancům pitný režim a v některých případech dokonce tzv. ochranný nápoj. Jaký je mezi pitným režimem a ochranným nápojem rozdíl, co říká zákon a kdy má zaměstnanec jaká práva?

Pitný režim versus ochranný nápoj

Nepleťte si pitný režim a ochranný nápoj. Není to to samé. Zejména někteří zaměstnanci význam obou názvů spojují v jeden, jenže každý podléhá jiným pravidlům a zákonným požadavkům.

 

„Pitný režim je zjednodušeně zásobování pracoviště pitnou vodou, ale ochranný nápoj je ten, který je poskytován na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.“

Co je pitný režim?

Pitný režim znamená, že zaměstnavatel je povinný zajistit svým zaměstnancům přísun pitné vody. Neznamená to tedy, že by vám zaměstnavatel každé ráno na pracovišti musel připravit ovocnou šťávu, limonádu nebo minerálku.

 

Zaměstnavatel je pouze povinen dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Jedním z těchto požadavků v zákoně je, aby pracoviště bylo zásobováno vodou.

 

Dále pak § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce říká, že zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, s čímž se logicky pojí i zásobování vodou a pitný režim.

 

Pitná voda je definována § 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Je jednoduše určena k pití, vaření a přípravě pokrmů a nápojů.

 

Zjednodušeně to znamená, že zaměstnavatel svou povinnost zajistit zaměstnancům pitný režim plní už tím, že na pracovišti je volný přístup ke kohoutku s pitnou vodou.
 

ZERO DRINK - příchutě

Co je ochranný nápoj?

Ochranný nápoj je takový nápoj, který je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům v případě, že jsou vystaveny nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám, a to v rozsahu a za podmínek, které určuje prováděcí předpis.

 

Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů pak specifikuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 

V zákonu je ve zkratce uvedeno, že zaměstnanci se poskytuje ochranný nápoj, který ho ochrání před zátěží teplem nebo chladem. Nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 % hmotnosti cukru a více jak 1 % hmotnosti alkoholu. Pokud je ochranný nápoj podáván nezletilým osobám, nesmí obsahovat žádný alkohol. Může ale obsahovat látky, které zvyšují odolnost lidského organizmu.

 

Ochranné nápoje se rozdělují celkem do osmi kategorií podle třídy a druhu práce. Konkrétní specifikace těchto kategorií se dočtete v Části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Kategorie jsou následující: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V.
 

Pracovní třídy I, IIa, IIb, IIIa

 • práce v sedě s minimální pohybovou aktivitou celého těla - kancelářské a počítačové práce, laboratoře a další
   

 • práce převážně v sedě s lehkou manuální prací rukou a paží - řidiči osobního vozidla, nástrojáři, mechanici, pokladní a další
   

 • práce spojená s řízením nákladního auta - autodopravci, traktoristi, řidiči autobusů, trolejbusů, tramvají a další
   

 • práce ve stoje s trvalým zapojením horních končetin, občas v předklonu nebo vkleče - stavaři, zedníci, pekaři, kuchaři, malíři pokoj, mechanici, skladníci, údržbáři strojů a další

 

Povinný ochranný nápoj pro tuto pracovní třídu je přírodní minerální či pramenitá voda slabě mineralizovaná, případně voda, která splňuje stejné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky.

Pracovní třídy IIIb, IVa, IVb, V

 • práce s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu a chůze - práce ve stavebnictví, práce se sbíječkou, broušení, foukání skla, lisování a další

 • práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou, práce v lesnictví s motorovou pilou, práce v dole, ve slévárnách a další.

 • práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce v hlubinných dolech (ražba, těžba, doprava apod.), práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce

 • práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - těžba dřeva sekyrou, výkopové práce, ruční kování, chůze v úklonu 5 až 30° a další.

 

Povinný ochranný nápoj pro tuto pracovní třídu je středně mineralizovaná přírodní voda, případně voda se stejnou mineralizací. Ochranný nápoj musí být podáván v takovém množství, aby byl omezen na polovinu ze 70 % náhrady při ztrátě tekutin, přičemž druhá polovina nápoje je stanovena na základě předchozího odstavce v pracovní třídě I až IIIa.

Ochranný nápoj v jiných situacích

Zaměstnavatel má ale i další povinnosti, kdy musí poskytnout ochranný nápoj svým zaměstnancům.

 

Při trvalé práci, která obnáší zátěž teplem a je zařazena do čtvrté kategorie práce - hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví.

 

Při práci na venkovním pracovišti, kde je nutné udržet teplotu pod 4° C, například z důvodu technologického požadavku.